אהפקה מהי×Øה - עד 3-5 ימי עהקים לכל הא×Øׄ
שי×Øו×Ŗ לקוחו×Ŗ - זמינו×Ŗ גבוהה בוואטהאפ
PCI קנייה מאובטח×Ŗ - עמידה ב×Ŗקן
מחי×Øים אט×Øקטיביים - מ×Ŗחייבים למחי×Øים הנמוכים ביו×Ŗ×Ø

הקטגו×Øיו×Ŗ שלנו

מניקו×Ø/פדיקו×Ø

מוצ×Øים לפדיוק×Ø ×•×ž× ×™×§×•×Ø, ניי×Ø ×œ×˜×© לפדיקו×Ø, משייפים, דוחפי עו×Ø, הכינים לפדיקו×Ø, ידיו×Ŗ ק×Øדו, מהפ×Øיים לציפו×Øניים.

מוצ×Øים לבניי×Ŗ ציפו×Øניים

מוצ×Øים לבניי×Ŗ ציפו×Øניים,נוזל אק×Øיל, אבק×Ŗ אק×Øיל, גā€™×œ לבניי×Ŗ ציפו×Øניים,Ā  לק בהיה, מחזקי לק, מייבשי לק

×Øיהוט למכון יופי

מבח×Ø ×¢×¦×•× של ×Øיהוט למכון יופי, הלוני מניקו×Ø ×•×”×œ×•× ×™ פדיקו×Ø, מכוני לייז×Ø ×•×ž×›×•× ×™ קעקוע.

שעווה

שעוו×Ŗ חמו×Ŗ, ק×Øו×Ŗ, בגדלים שונים.Ā  מבח×Ø ×ž×•×¦×Øים נלווים לשעווה כמו שמן לאח×Ø ×©×¢×•×•×”, טאלק לפני השעווה, שפדלים דקים ועבים לשעווה, ×Øצועו×Ŗ שעווה.

מכשו×Ø ×—×©×ž×œ×™

מגוון ×Øכב של מחממי שעווה, מחממי ×Øול×Øים, מנו×Øו×Ŗ לייבוש ציפו×Øניים, מנו×Øו×Ŗ עבודה ומנו×Øה מגדל×Ŗ.מחממי פ×Øאפין ו 15 הוגים של מכונו×Ŗ שיוף ציפו×Øניים.

חד פעמי

חד פעמיĀ ×‘חנו×Ŗ מבח×Ø ×’×“×•×œ של מוצ×Øים חד פעמים למכון היופי שלךā€¦×—ד פעמי לקוהמטיקאי×Ŗ, חד פעמי לפדיקו×Ø, מניקו×Ø, חד פעמי לשעווה, חד פעמי לאיפו×Ø ×§×‘×•×¢, עיצוב גבו×Ŗ.

המוצ×Øים שלנו

ההיפו×Ø ×©×œ× ×•

×”.ד. קוהמטיקה ā€“ יבוא ושיווק מוצ×Øי קוהמטיקה, ציוד למכוני יופי, מוצ×Øים למניקו×Ø, פדיקו×Ø ×œ×˜×™×¤×•×—, לאיפו×Ø, מוצ×Øי קוהמטיקה ו×Øיהוט למכוני היופי. החב×Øה שהוקמה בשנ×Ŗ 2017 נחשב×Ŗ היום לאח×Ŗ החב×Øו×Ŗ בולטו×Ŗ בצפון הא×Øׄ לשיווק מוצ×Øים למקצועיו×Ŗ וליחידים, ב×Ŗחומי קוהמטיקה,מניקו×Ø,פדיקו×Ø, טיפוח ויופי.

בין לקוחו×Ŗינו

SD COSMETICS

×Øק אצלנו ×Ŗוכלי למצוא א×Ŗ כל מוצ×Øי הקוהמטיקה במבח×Ø ×¢× ×§. מוצ×Øים למקצועיו×Ŗ וליחידים, ב×Ŗחומי קוהמטיקה,מניקו×Ø,פדיקו×Ø, טיפוח ויופי

מועדון לקוחו×Ŗ

הצט×Øפי למועדון הלקוחו×Ŗ שלנו על מנ×Ŗ לקבל הטבו×Ŗ ועדכונים לגבי מוצ×Øים חדשים

לקוחו×Ŗ מהפ×Øים עלינו

נהנ×Ŗם מהמוצ×Øים שלנו? הפ×Øו לנו ונוהיף א×Ŗכם לכאן!