אודו×Ŗינו

SD Cosmetics ב×Øוכה הבאה ל

Ā  Ā 

×”.ד. קוהמטיקה ā€“ יבוא ושיווק מוצ×Øי קוהמטיקה, ציוד למכוני יופי, מוצ×Øים למניקו×Ø, פדיקו×Ø ×œ×˜×™×¤×•×—, לאיפו×Ø, מוצ×Øי קוהמטיקה ו×Øיהוט למכוני היופי. החב×Øה שהוקמה בשנ×Ŗ 2017 על ידי שני אחים דניה וה×Øגיי, נחשב×Ŗ היום לאח×Ŗ החב×Øו×Ŗ בולטו×Ŗ בצפון הא×Øׄ לשיווק מוצ×Øים למקצועיו×Ŗ וליחידים, ב×Ŗחומי קוהמטיקה, מניקו×Ø, פדיקו×Ø, טיפוח ויופי.

Ā 

Ā  Ā Ā 

Ā 

ה×Ŗפיהה שלנו - היא הקניי×Ŗ י×Ŗ×Øון ×Ŗח×Øו×Ŗי למקצועי×Ŗ אש×Ø ×§×•× ×” אצלנו. במה זה מ×Ŗבטא? בשיווק מוצ×Øים איכו×Ŗיים, מ×Ŗן מענה לקהל ×Øחב באם למ×Ŗחילו×Ŗ וו×Ŗיקו×Ŗ ב×Ŗחום. צוו×Ŗ מיומן מעניק לאלפי מבק×Øי חנו×Ŗ ידע, יעוׄ, הכוונה. הוזל×Ŗ מחי×Øי ציוד ×Ŗמידי×Ŗ.

Ā 

Ā  Ā Ā 

וידאו אודו×Ŗינו

Ā 

Ā  Ā 

SD Cosmetics

אנחנו עובדים בימים א׳-ה׳
בין השעו×Ŗ 9:00-20:00
בימי ו׳ בין השעו×Ŗ 9:00-14:00